Opschriften

Op veel oudere munten staat een Latijns opschrift. Op deze pagina wordt de Nederlandse betekenis van deze opschriften beschreven.

CONCORDIA. RES. PAR. CRES. HOL.De opschriften bestaat meestal spreuk, gevolgd door een provincietitel. In het eerste overzicht zijn de spreuken inclusief betekenis weergegeven en in het tweede overzicht zijn de provincies weergegeven.
 Opschrift  Voluit  Betekenis
CONCORDIA RES PAR CRES
CONC RES PAR CRES
Concordia Res Parvae Crescunt Door eendracht groeien kleine zaken = Eendracht maakt macht.
HAC NITIMUR HANC TUEMUR Hac Nitimur Hanc Tuemur Op haar steunen wij, haar beschermen wij.
LUCTOR ET EMERGO Luctor et Emergo Ik worstel en kom boven.
MO ARG ORD FOE BELG Moneta Argentea Ordinum Foederatorum Belgii(*) Zilveren munt van de Staten der Verenigde ProvinciŽn van Nederland.
MO AUR REG BELGII AD LEGEM IMPERII Moneta Aurea Regni Belgii(*) Ad Legem Imperii Gouden munt van het Koninkrijk der Nederlanden volgens de wet van het Keizerrijk.
MO NO ARG PRO CONFOE BELGII Moneta Nova Argenta Provinciarum Belgii(*) Nieuwe zilveren munt van de Verenigde ProvinciŽn van Nederland.
MO ORD PROVIN FOEDER BELG AD LEG IMP Moneta Ordinum Provinciarum Foederatarum Belgii(*) Ad Legem Imperii Munt van de Staten der Verenigde ProvinciŽn van Nederland volgens de wet van het Keizerrijk.
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM Sit Nomen Domini Benedictum Gezegend zij de naam des Heren.
* Belgium is de Latijnse naam voor de Nederlanden, dus niet (alleen) voor het Koninkrijk BelgiŽ.


 Provincietitel  Voluit  Provincie
D.G. & C.Z.
D.GEL. & C.Z.
Ducatus Gelriae et Comitatus Zutphaniae. Van het Hertogdom Gelderland en het Graafschap Zutphen.
HOL Hollandia Holland
TRA
TRAI
Traiectum Utrecht
TRANS Transisulania Overijssel
WESTF Westfrisia West-Friesland
ZEL Zelandia Zeeland