Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Frankrijk > 100 Euro