Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Frankrijk > 50 Euro