Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Frankrijk > 1 1/2 Euro