Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Frankrijk > 1/4 Euro