Catalogus > Nederland > Het Koninkrijk Holland 1806 - 1810


Kies één van de onderstaande categorieën.
10 Stuiver


Gulden


50 Stuiver


2 1/2 Gulden


Rijksdaalder


10 Gulden


20 Gulden


Zilveren Dukaat


Gouden Dukaat


Dubbele Gouden Dukaat