Algemene voorwaarden

De aanbieder van munten op de website van Nomisma, verder te noemen als 'client', verklaart gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden.

voorwaarden

  1. Nomisma behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. U krijgt hiervan één kalendermaand van te voren bericht.


  2. In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Nomisma, heeft Nomisma het recht de services uit te schakelen. In geval van een betalingsachterstand schakelt Nomimsa een incassobureau in waarvan de kosten geheel op client verhaald zullen worden.


  3. Client verklaart Nomisma nooit verantwoordelijk te stellen voor (eventueel) niet correct functionerende van de services of derving van inkomsten door technische of andere storingen.


  4. Client verklaart Nomisma niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van client.


  5. Client betaalt het tarief voor het aanbieden van munten steeds binnen 14 dagen na ontvangst van de faktuur.


  6. Client verklaart Nomisma nooit verantwoordelijk te stellen voor het incorrect vermelden van aanbiedingen.


  7. Nomisma is geen partij in de transactie tussen Client en de koper van munten. Nomisma zorgt alleen voor het bijeen brengen van Client en de koper van munten.